Home · Ledeninformatie

Contributie
Is vastgesteld op € 32.50  voor het gehele jaar.
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Indien men later in het jaar lid wordt van onze vereniging dan zal er naar rato een bijdrage worden gevraagd.
Men ontvangt hiervoor een rekening, bij voorkeur per e-mail, of anders per post.

Rekeningnummer: NL42RABO 013.65.03.713 t.n.v. EHBO-Vlijmen.

Veranderingen / mutaties
Voor een juiste administratie is het van belang dat de gegevens in ons bestand correct zijn.
Wanneer er veranderingen zijn, bijvoorbeeld een wijziging van naam, adres en/of telefoonnummer, dient u deze door te geven aan het secretariaat. secretariaat@ehbo-vlijmen.nl

De lessen
Alle lessen, worden gegeven in M.F.A. Caleidoscoop, Jan Steenstraat 2, 5251 NG, Vlijmen.
De lessen beginnen om 20:00 uur.
Liefst zien we dat de leden iets eerder aanwezig zijn.
Ieder lid ontvangt enkele weken voor aanvang van het seizoen een rooster met daarin de data en de tijden van de lessen voor het gehele jaar.
Bewaar deze lijst dan ook goed, of zet alle datums alvast in uw agenda.

Presentielijst
Tijdens de lessen wordt er een presentielijst afgevinkt door het aanwezige bestuurslid.
Dit om uw aanwezigheid te registreren.

U bent verhinderd
Indien u een les niet kan bijwonen, stuur dan een mail naar lommers@ehbo-vlijmen.nl